500

+

გაკვეთილი

600

+

ვიდეო ლექცია

5000

  +

ტესტი

550

+

საშინაო დავალება

გაიცანით

ჩვენი გუნდი

თეიმურაზ ვეფხვაძე
მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ცნობილი სპეციალისტი რიცხვთა თეორიაში, არის 60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. გაზეთი მასწავლებლებისათვის “სკოლა” მთავარი რედაქტორი.

საქართველოს მეცნიერების და განათლების სამინისტროს საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. წლების განმავლობაში საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი. აღზრდილი ჰყავს არაერთი მოსწავლე -დღეს ცნობილი მათემატიკოსები. არის 14 საშუალო და უმაღლესი სკოლის სახელმძღვანელოთა ავტორი. სამეცნიერო პრემიების ლაურეატი.
ალექსანდრე ტუღუში
პროექტის ავტორი ფიზიკა მატმატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 1977 – 2007 წლებში მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის კათედრაზე. არის ცნობილი მეცნიერი მოუწესრიგებელი მყარი სხეულების ფიზიკის დარგში.

კითხულობდა ლექციების კურსებს ”თერმოდინამიკასა და სტატისტიკურ ფიზიკაში”, ”კვანტურ სტატისტიკაში”, ”კვანტურ მექანიკაში”, ”ელექტროდინამიკაში”, ” ფიზიკურ კინეტიკაში”. არის 50 -ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი.
ილია ტუღუში
პროექტის ავტორი დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჯინერიისა და მათემატიკის ფაკულტეტი.

მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი. წლების განმავლობაში მუშაობდა ა.შ.შ კომპანია Tulix Inc საქართველოს წარმომადგენლობაში მთავარი პროგრამისტის, პროექტების მენეჯერის, კორპორატიული კლიენტებთან ურთიერტობის დეპარტამენტის უფროსად. არის 10 ზე მეტი წარმატებული პროექტის ავტორი. ამჟამად სწავლობს გერმანიის Universitat Koblenz Landau - ს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სპეციალობით Web Science. ფლობს 4 ენას.
არკადი ქურჩიშვილი
ზოგადი უნარები მათემატიკური ნაწილი დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 1955 -1958 წლრბში მუშაობდა თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტში მათემატიკის კათედრის ასისტენტად.

1959-2007 წლებში მუშაობდა თბილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრაზე უფროს მასწავლებლად, ფაკულტეტზე არსებულ ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის პედაგოგად. 2005 წლიდან ასწავლის კერძო სკოლა ”ალბიონში”, თსუ მოისამზადებელ ფაკულტერტზე. არის 74 შრომის ავტორი, მათ შორის 18 წიგნის.
ლამარა ქურჩიშვილი
მათემატიკა & ზოგადი უნარები მათემატიკური ნაწილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი. პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.

50 -ზე მეტი სამეცნიერო და მეთოდური ნაშრომის ავტორი. დამხმარე, შემეცნებითი და სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი.
ია მებონია
მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი, აკადემიური დოქტორი, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების სერტიფიცირებული მასწავლებელი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ-კონსულტანტი, ქართულ-ამერიკული სკოლის ზუსტ მეცნიერებათა კათედრის გამგე. წლების განმავლობაში ასწავლის ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; თანამშრომლობს გამომცემლობებთან.

არის თოთხმეტი სამეცნიერო-მეთოდიკური სტატიის ავტორი, აგრეთვე, რამდენიმე ათეული სახელმძღვანელოს, ამოცანათა კრებულის, მეთოდიკური გზამკვლევის ავტორი, თანაავტორი და რედაქტორი.
ვანო კობაიძე
ზოგადი უნარები მათემატიკური ნაწილი დაამთავრა ი.ნ. ვეკუას სახელობის 42-ე ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2012 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალობით.

აქვს პედაგოგიური მუშაობის დიდი გამოცდილება, მუშაობს თბილისი სახელმწიფო უნივერსოტეტში, ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში და სხვ. არის წიგნის ავტორი - „მათემატიკა ეროვნული და საატესტატო გამოცდებისთვის“.
ქეთევან ილურიძე
ქართულე ენა & ლიტერატურა დაამთავრა გრ. კობახიძის სახელობის გიმნაზია, შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სწავლობდა არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურაში ქართული ენის სპეციალობით.

არის ფოლოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. აქვს პედაგოგიური მუშაობის დიდი გამოცდილება.
სალომე უსტარაშვილი
ქართულე ენა & ლიტერატურა დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით. აქვს აბიტურიენტებთან მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდისთვის მოსამზადებლად.

ფლობს თანამედროვე სტანდარტებს, რომლებსაც იყენებს აბიტურიენტებთან მუშაობისას. გარდა ქართულისა, კითხულობს მეტყველების კულტურის ლექციებს, აქვეყნებს სტატიებს პროფესიული მიმართულებით, თანამშრომლობს გამომცემლობებთან რედაქტორის პოზიციაზე.ჩვენი აბიტუტიენტების 98% მა ჩააბარა

წინა წლის აბიტურიენტები ვინც ჩვენთან ემზადებოდნენ შედეგების მიხედვით 98% მა ჩააბარა და მოხვდა იმ უნივერსიტეტში სადაც მათ სურდათმოსამზადებელი კურსები

ონლაინ კურსები

მათემატიკა

სრული კურსი: 100 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა

ზოგადი უნარები
მათემატიკური ნაწილი

სრული კურსი: 50 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა

ზოგადი უნარები
ვერბალური ნაწილი

სრული კურსი: 50 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა

ქართული
ენა და ლიტერატურა

სრული კურსი: 75 ₾

ვიდეო გაკვეთილები

ტესტები

კონსპექტები

საშინაო დავალებები

ვრცლად ნიმუშის ნახვა ყიდვა განვადებით ყიდვა
განვადება

2 უფასო გაკვეთილი

გთავაზობთ ჩვენი კურსების რამოდენიმე გაკვეთილის უფასო ნიმუშებსნახვა

რას გთავაზობთ

ძირითადი უპირატესობები

ექსტრა კლასის საუკეთესო
მასწავლებლები

კურსები შედგენილია დიდი გამოცდილების მქონე საუკეთესო პედაგოგების მიერ. ჩვენი პედაგოგები (კურსის ავტორები) წარმოადგენენ წამყვან მეცნიერებს და აღიარებულ სპეციალისტებს განათლების დარგში.

სპეციალურად ონლაინ სწავლებისთვის
შექმნილი ორიგინალური კურსები

როგორც ხედავთ, კურსები შედგენილია სპეციალურად ონლაინ სწავლების მეთოდისთვის. თითოეული საგნის ყოველი გაკვეთილი მოიცავს ვიდეო გაკვთილს, თეორიულ მასალას (სადაც მარტივად ახსნილია შესაბამისი საკითხი). თეორიული მასალის შემდეგ მოყვანილია მაგალითები თავისი ახსნით, რასაც მოსდევს ტესტები და საშინაო დავალება.

დაუჯერებლად
დაბალი ფასი

ყოველი კურსის ღირებულება შეადგენს თვეში მხოლოდ 10 დან 20 ლარამდე - რაც საქართველოში არსებული მომზადების საშუალო ფასზე დაახლევებით 10-ჯერ ნაკლებია

მასწავლებლებთან სიარულში
დროს არ კარგავთ

ჩვენი კურსების მომხმარებლები მასწავლებლებთან სიარულში არ კარგავენ არც დროს და არც გადაადგილებისათვის საჭირო თანხას არ ხარჯავენ.

საგამოცდო
ტესტები

გაკვეთილის მეორე ნაწილი წარმოადგენს სამუშაო ტესტებს. ტესტები დამოუკიდებლად უნდა შესრულდეს. ტესტებზე მუშაობით გადაამოწმებთ თქვენ ცოდნას და უფრო კარგად გაივარჯიშებთ. კურსებში აგრეთვე მოყვანილია შენაჯამებელი ტესტები, რომელთა სირთულე საგამოცდო ტესტების მსგავსია.

საშინაო
დავალებები

გაკვეთილებში მოცემულია შესასრულებელი არასატესტო ტიპის დავალება. ეს დავალება თქვენ დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოთ, ხოლო სწორ პასუხებს და ამოხსნის ყველა მეთოდებს იხილავთ მომდევნო გაკვეთილში.

იმეცადინე შენთვის
ხელსაყრელ დროს

ონლაინ სწავლების ერთერთი უპირატესობა იმაშიცაა, რომ თქვენ შეგიძლიათ იმეცადინოთ თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელ დროს, თანაც თუ რამე საკითხს ვერ გაიგებს შეგიძლიათ ამ საკითხს იმდენჯერ დაუბრინდეთ, რამდენჯერაც საჭიროდ ჩათვლით.

იმეცადინე ნებისმიერი
მოწყობილობით

(ტელეფონით, ტაბლეტით, ლეპტოპით, კომპიუტერით) სწავლის დროს შეგიძლია ისარგებლო ნებისმიერი მოწყობილობით, რომელიც ინტერნეტშია ჩართული, მათ შორის მობილური ტელეფონებითაც, ამიტომ თუ თქვენ მობილური ტელეფონი გაქვთ შეგიძლიათ იმეცადინოთ დროის ნებისმიერ მონაკვეთში და ნებისმიერ ადგილზე - საკმარისია გქონდეთ ინტერნეტი.

სასწავლო განრიგის
დაგეგმვა

ჩვენი სისტემა დაგეხმარებათ შეადგინოთ მეცადინეობის ინდივიდუალური განრიგი. განრიგის შედგენის შემდეგ სისტემა ავტომატურად შეგახსენებთ მეცადინეობის დაწყების დროის მოახლოების შესახებ ყოველდღირად.

გაინტერესებს
რომელ უნივერსიტეტში მოხვდები ?

გაიარე პროფესიონალების მიერ შედგენილი ტესტი და შეამოწმე შენი ცოდნანახვა

ჩვენ შესახებ

მიმართვა აბიტურიენტებს

პროექტი abiturienti.ge-ს ავტორები წარმოადგენენ მაღალ პროფესიონალთა ჯგუფს, რომელსაც განხორციელებული აქვს არაერთი ინოვაციური პროექტი, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

გუნდმა შეიმუშავა სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს აბიტურიენტებს მოემზადონ ეროვნული გამოცდებისათვის.

საქართველოს საუკეთესო პედაგოგებმა სპეციალურად თქვენთვის შეადგიმეს ეს სასწავლო კურსები.
მათ ჩაწერეს ვიდეოგაკვეთილები, მოამზადეს თეორიული მასალა, გაარჩიეს უამრავი ამოცანა და მაგალითი, შეადგინეს სავარჯიშო ტესტები!!!

პედაგოგები თქვენთან ერთად გაარჩევენ საშინაო დავალებებს, გაანალიზებენ თქვენ შეცდომებს და საბოლოო ჯამში გადმოგცემენ ისეთ ცოდნას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ წარმატებით ჩააბაროთ ეროვნული გამოცდები.

გარდა იმისა, რომ საიტი დაგეხმარებათ გამოცდების მომზადებაში - თქვენ შეიძენთ დამოუკიდებელი მუშაობის სერიოზულ გამოცდოილებას, რაც ასე მნიშვნელოვანია სტუდენტისათვის.

გისურვებთ წარმატებას!!!

პარტნიორები

მიიღე ყოველკვირეულად
შენი სწავლის შედეგები

სისტემა ავტომატურად გამოგიგზავნით ყოველკვირეულ შედეგებს, რომლის მეშვეობით თქვენ გააკონტროლებთ სწავლის პროცესსსიახლეები

2018.11.14

ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსების განვადებით შეძენა.

აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს აქვთ შესაძლებლობა განვადებით შეიძინონ ეროვნული გამოცდემისათვის მოსამზადებელი კურსები.

ვრცლად

2018.10.28

ჩვენი აბიტუტიენტების 98% მა ჩააბარა

წინა წლის აბიტურიენტები ვინც ჩვენთან ემზადებოდნენ შედეგების მიხედვით 98% მა ჩააბარა და მოხვდა იმ უნივერსიტეტში სადაც მათ სურდათ

ვრცლად

2017.11.02

პროექტის ავტორი ილია ტუღუში

პროექტის აღწერა ილია ტუღუშის მიერ.

ვრცლად

2017.09.25

სისტემას დაემატა კითხვა პასუხის მოდული

სისტემას დაემატა კითხვა პასუხის მოდული. მომხმარებლებს შეუძ₾იათ გაუგზავნონ კითხვები პროფესორებს შესაბამისი გაკვთილის მხიედვით

ვრცლად

2017.09.25

ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის სრული კურსი

ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის სრული კურსი ატვირთულია. ვიდეობი, საშინაო დავალებები, ტესტები, კონსპექტები !

ვრცლად

2017.09.24

ჩვენ ახალი ვებ საიტი გვაქვს

ჩვენი ვებ გვერდი განახლდა.

ვრცლად