კურსები - შეძენა

ზოგადი უნარები - ვერბალური ნაწილი

ვიდეო გაკვეთილები

კურსი შედგება ვიდეო გაკვეთილებისგან, რომელსაც წაიკითხავს პროფესორი

ტესტები

ყველა გაკვეთილს თან ახლავს ტესტური ტიპის სავარჯიშოები, რომლებიც საგამოცდო ტესტების მსგავსია

კონსპექტები

ყველა გაკვეთილი შედგება როგორც ვიდეო ასევე ტექსტური მასალისგან.

საშინაო დავალება

გაკვეთილის ბოლოს პროფესორი აძლევს მოსწავლეს საშინაო დავალებას რომელიც მან დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოს

ზოგადი უნარების კურსი განკუთვნილია როგორც აბიტურიენტებისთვის ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებლად, ასევე ნებისმიერი მსურველისთვის, ვისაც სურს ლოგიკური მსჯელობის გაუმჯობესება.

კურსი შედგება 40 გაკვეთილისგან.

თითოეული გაკვეთილი მოიცავს ვიდეოს, სადაც თეორიულად ავხსნით სხვადასხვა საკითხებს და კონკრეტულ მაგალითებს ამ თემის ირგვლივ.

ვიდეო გაკვეთილის შემდეგ თქვენ საშუალება გექნებათ გაეცნოთ იმავე თემას წერილობითი ფორმით.

გაკვეთილის ბოლო ნაწილი არის ტესტირება, რომლის საშუალებითაც ყოველი გაკვეთილის შედეგ შეამოწმებთ თქვენს ცოდნას.

ბოლო რამდენიმე გაკვეთილი დაეთმობა უკვე ნასწავლი თემების გამეორებას.

გისურვებთ წარმატებას!

გაკვეთილში გაეცნობით ანალოგიების დავალებების ამოხსნის სექმებს

ზოგადი უნარების ვერბალური ნაწილის ტესტის სტრუქტურა

ანალოგიები

მიმართებები: სინონიმები, ანტონიმები, ზოგადი : კერძო, ერთი ზოგადის ორი კერძო, სახეობა : ნაშიერი

ანალოგიები

მიმართებები, სადაც ერთ-ერთი სიტყვა არის რომელიმე მოქმედება.

ანალოგიები

მიმართება - მოქმედება : მიმართულება

მიმართება - ერთი : ერთობლიობა (ბევრი)

მიმართება - ერთგვაროვანი ნაწილი : მთელი

ანალოგიები

მიმართება - ცოტა : ბევრი

მიმართება - ერთი მთელის ორი ნაწილი

მიმართება - საგანი : აუცილებელი მახასიათებელი

მიმართება - საგანი : შესაძლო მახასიათებელი

ანალოგიები

მიმართება - ხელსაწყო : დანიშნულება

სხვადასხვა მიმართებები

ანალოგიები

სხვადასხვა მიმართებები

ანალოგიები

სხვადასხვა მიმართებები

ანალოგიები

სხვადასხვა მიმართებები

ანალოგიები

სხვადასხვა მიმართებები

ანალოგიები

სხვადასხვა მიმართებები

წინადადების შევსება

კავშირები

წინადადების შევსება

ჩართული

წინადადების შევსება

სხვადასხვა სავარჯიშოები

წინადადების შევსება

სხვადასხვა სავარჯიშოები

წინადადების შევსება

სხვადასხვა სავარჯიშოები

წინადადების შევსება

სხვადასხვა სავარჯიშოები

წინადადების შევსება

სხვადასხვა სავარჯიშოები

ლოგიკა

კავშირები ლოგიკაში

ლოგიკა

მოცემული დებულების უარყოფა და მოცემული დებულების ტოლფასი დებულება

ლოგიკა

მოცემული წინადადების მიხედვით ჭეშმარიტი წინადადების ჩაწერა

ლოგიკა

თუ A, მაშინ B ფორმატის წინადადებები

ლოგიკა

მიზეზ-შედეგობრივი ტიპის წინადადებები

ლოგიკა

აუცილებელი და საკმარისი პირობები

ექვივალენტობა - A მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა B

ლოგიკა

მიზეზ-შედეგობრივი ტიპის წინადადებები

ლოგიკა

სიმრავლეები

ლოგიკა

სიმრავლეები

 

ლოგიკა

სიმრავლეები

 

ლოგიკა

ამოცანები სივრცით მიმართებებზე

ლოგიკა

ამოცანები სივრცით მიმართებებზე

ლოგიკა

მოცემული დებულების ან დასკვნის ეჭვქვეშ დაყენება და განმტკიცება

ლოგიკა

სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოები

ლოგიკა

სხვადასხვა ტიპის ამოცანები

წაკითხული ტექსტის გააზრება

წაკითხული ტექსტის გააზრება

წაკითხული ტექსტის გააზრება

წაკითხული ტექსტის გააზრება

წაკითხული ტექსტის გააზრება

წაკითხული ტექსტის გააზრება

ანალოგიების გამეორება

ანალოგიები

წინადადების შევსება

ლოგიკა

ლოგიკა

წინადადების შევსება

გაკვეთილში განხილულია ახალი ტიპის დავალებები, რომლებიც იქნება 2018 წლის ეროვნულ გამოცდებზე

გაკვეთილში განხილულია ახალი ტიპის დავალებები, რომლებიც იქნება 2018 წლის მისაღებ ფანოცდებზე

უფასო გაკვეთილი ნიმუშის ნახვა კურსის შეძენა განვადებით ყიდვა

სრული კურსი
50 ₾

მასწავლებლები

ზოგადი უნარები მათემატიკური ნაწილი

დაამთავრა ი.ნ. ვეკუას სახელობის 42-ე ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2012 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალობით. აქვს პედაგოგიური მუშაობის დიდი გამოცდილება, მუშაობს თბილისი სახელმწიფო უნივერსოტეტში, ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში და სხვ. არის წიგნის ავტორი - „მათემატიკა ეროვნული და საატესტატო გამოცდებისთვის“.

ვანო კობაიძე


2 უფასო გაკვეთილი

გთავაზობთ ჩვენი კურსების რამოდენიმე გაკვეთილის უფასო ნიმუშებსნახვა

500

+

გაკვეთილი

600

+

ვიდეო ლექცია

5000

  +

ტესტი

550

+

საშინაო დავალება

განვადება