აბიტურიენტთა მომზადების თანანედროვე სისტემა ამუშავდება 2017 წლის 25 სექტემბრიდან!